AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hai điện trở R= 30ω; R2 = 20ω. Tính điện trở của đoạn mạch khi mắc song song và mắc nối tiếp?

  Lời giải tham khảo:

  - Đoạn mạch gồm R1 // R2 nên: 

  R = (R1.R2)/(R1 + R2).

  Thay số: R = (30.20) / (30 + 20) = 12 \(\Omega \)

  - Đoạn mạch gồm R1 nt R2

  R = R1 + R2 = 30 + 20 = 50 \(\Omega \)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>