AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Định luật Jun-Len xơ cho biết điện năng biến đổi thành: 

  • A. Nhiệt năng.      
  • B.  Quang năng.
  • C. Hoá năng.          
  • D. Cơ năng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>