YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hãy chọn lí giải đúng. Bảng dữ liệu sau không phải là một quan hệ vì?  

  • A. Có một cột thuộc tính là phức hợp
  • B. Không có thuộc tính tên người mượn
  • C. Số bản ghi quá ít.
  • D. Tên các thuộc tính bằng chữ Việt

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78194

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON