ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho biết hình ảnh sau đây là bước nào khi tạo báo cáo: 

  • A. Chọn trường tổng hợp
  • B. Chọn trường sắp xếp
  • C. Chọn trường gộp nhóm
  • D. Chọn nguồn dữ liệu cho báo cáo

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78190

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON