ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quan sát lưới thiết kế sau và cho biết điều kiện lọc dữ liệu của mẫu hỏi: 

  • A. Lọc ra những học sinh giỏi Toán và giỏi Văn
  • B. Lọc ra những học sinh giỏi Toán hoặc giỏi Văn 
  • C. Lọc ra những học sinh không giỏi Toán hoặc không giỏi Văn
  • D. Lọc ra những học sinh giỏi tất cả các môn

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 78219

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF