YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Hai bảng trong một CSDL quan hệ được liên kết với nhau bởi các khoá. Điều khẳng định nào sau đây là đúng ?

  • A. Trong các khoá liên kết phải có ít nhất một khoá là khoá chính ở một bảng nào đó. 
  • B. Trong các khoá liên kết có thể không có khoá chính nào tham gia. 
  • C. Các khoá liên kết phải là khoá chính của mỗi bảng. 
  • D. Cả a, b, c đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 78207

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON