YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Gọi \(x_1; x_2\) là nghiệm của phương trình \(2017x^2-2016x-2018=0\)

  Không giải phương trình, hãy tính \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}\)

  • A. \(\frac{-2016}{2018}\)
  • B. \(\frac{-2017}{2018}\)
  • C. \(\frac{-2017}{2016}\)
  • D. \(\frac{-2018}{2016}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1.x_2}=\frac{S}{P}=-\frac{b}{a}:\frac{c}{a}=\frac{-b}{c}=\frac{2016}{-2018}=\frac{-1008}{1009}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 457

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF