YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(x^4+5x^2-6=0\) là:

  • A. -2
  • B. 3
  • C. 2 hoặc -3
  • D. PT vô nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

   

  Đặt \(t=x^2(t\geq 0)\Rightarrow t^2+5t-6=0\)

  \(\Rightarrow t=-2\) (loại)

  \(\Rightarrow t=-3\) (loại)

  Vậy phương trình vô nghiệm

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 454

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON