YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phương trình trùng phương \(ax^4+bx^2+c=0(a\neq 0)\) có tối đa mấy nghiệm thực:

   

  • A. 1 nghiệm
  • B. 2 nghiệm
  • C. 3 nghiệm
  • D. 4 nghiệm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có tối đa 4 nghiệm thực, vì khi đặt ẩn t, giải phương trình bậc hai ẩn t nhận được 2 nghiệm dương thì trả về phương trình ẩn x sẽ được 4 nghiệm

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA