YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\).Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng:

  • A. \(-\sqrt{3}\)
  • B. 0
  • C. \(\sqrt{3}\)
  • D. \(\sqrt{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\) \(\Leftrightarrow x(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5})=0\)

  Dễ dàng tìm được tổng của hai nghiệm pt bậc hai \(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5}=0\) là \(-\sqrt{3}\)

  Vậy tổng 3 nghiệm trên là \(-\sqrt{3}+0=-\sqrt{3}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF