ON
YOMEDIA
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\).Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng:

  • A. \(-\sqrt{3}\)
  • B. 0
  • C. \(\sqrt{3}\)
  • D. \(\sqrt{6}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\) \(\Leftrightarrow x(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5})=0\)

  Dễ dàng tìm được tổng của hai nghiệm pt bậc hai \(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5}=0\) là \(-\sqrt{3}\)

  Vậy tổng 3 nghiệm trên là \(-\sqrt{3}+0=-\sqrt{3}\)

  YOMEDIA

Mã câu hỏi: 455

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1