YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho phương trình \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\).Tổng tất cả các nghiệm của phương trình bằng:

  • A. \(-\sqrt{3}\)
  • B. 0
  • C. \(\sqrt{3}\)
  • D. \(\sqrt{6}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(x^3+x^2\sqrt{3}-x\sqrt{5}=0\) \(\Leftrightarrow x(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5})=0\)

  Dễ dàng tìm được tổng của hai nghiệm pt bậc hai \(x^2+x\sqrt{3}-\sqrt{5}=0\) là \(-\sqrt{3}\)

  Vậy tổng 3 nghiệm trên là \(-\sqrt{3}+0=-\sqrt{3}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA