YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Nghiệm của phương trình \(\frac{14}{x^2-9}=1-\frac{1}{3-x}\) là:

  • A. \(x=5;x=-4\)
  • B. \(x=5;x=4\)
  • C. \(x=-5;x=4\)
  • D. \(x=-5;x=-4\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Điều kiện: \(x\neq \pm 3\)

  \(\frac{14}{x^2-9}=1-\frac{1}{3-x}\)\(\Leftrightarrow \frac{14}{x^2-9}=\frac{x-2}{x-3}\)\(\Leftrightarrow 14=(x-2)(x+3)\)

  \(x=-5;x=4\)

  So điều kiện thỏa bài toán.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 456

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF