YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Everyone / feel/ hurry / so / sit / down / under / tree / and / have / snack/.

  • A. Everyone feel hungry, so he sits down under a tree and has snack.
  • B. Everyone felt hungry, so we sat down under a tree and had a snack.
  • C. Everyone felt hungry, so they sat down under a tree and had a snack.
  • D. Everyone feels hungry, so you sit down under a tree and have snack.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Mã câu hỏi: 5411

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA