ADMICRO
VIDEO
 • Exercise 1: Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Despite the heavy snow, we got home on time.

  • A. It snowed heavily; therefore, we got home on time.
  • B. It snowed heavily. However, we got home on time.
  • C. We got home on time because it didn’t snow heavily.
  • D. Due to the heavy storm, we didn’t get home on time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON