YOMEDIA
ZUNIA12
 • Exercise 1: Choose the best answer

  Câu hỏi:

  Despite the heavy snow, we got home on time.

  • A. It snowed heavily; therefore, we got home on time.
  • B. It snowed heavily. However, we got home on time.
  • C. We got home on time because it didn’t snow heavily.
  • D. Due to the heavy storm, we didn’t get home on time.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5402

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF