YOMEDIA
NONE
 • Exercise 2: Choose the right sentence that makes from the words

  Câu hỏi:

  Neil Armstrong / who / first / walk / moon / live / USA/.

  • A. Neil Armstrong, who first walked on the moon, lived in the USA.
  • B. Neil Armstrong who first walked in the moon lived in the USA.
  • C. Neil Armstrong, who first walks on the moon lives in the USA.
  • D. Neil Armstrong who first has walked in the moon lived in the USA.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5406

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON