YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Teacher / ask / me / if / speak / English / fluent /.

  • A. The teacher asks me if I speak an English fluent.
  • B. The teacher asked me if I spoke English fluently.
  • C. The teacher asks me if I can speak English fluent.
  • D. The teacher asked me if do I speak English fluently.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 5408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON