YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Teacher / ask / me / if / speak / English / fluent /.

  • A. The teacher asks me if I speak an English fluent.
  • B. The teacher asked me if I spoke English fluently.
  • C. The teacher asks me if I can speak English fluent.
  • D. The teacher asked me if do I speak English fluently.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 5408

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON