YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Em có thể chèn hình ảnh vào trang chiếu bằng cách nào?

  • A. Insert \(\rightarrow\) Text box
  • B. Format \(\rightarrow\) Font
  • C. Insert \(\rightarrow\) Picture \(\rightarrow\) From File… 
  • D. Edit \(\rightarrow\) Select All

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chèn hình ảnh vào trang chiếu Insert → Picture → From File… 

  RANDOM

Mã câu hỏi: 13292

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA