• Câu hỏi:

  Để mở mẫu bài trình chiếu ( Slide Design…) em thực hiện lệnh nào trong các lệnh dưới đây?

  • A.  Insert \(\rightarrow\) Slide Design…
  • B. Format \(\rightarrow\) Slide Design…
  • C. View \(\rightarrow\) Slide Design…
  • D. Tools \(\rightarrow\) Slide Design…

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC