AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Có thể chèn ảnh vào trang chiếu theo mấy cách?

  • A. 2
  • B. 3
  • C. 4
  • D. 5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Có thể chèn ảnh vào trang chiếu theo hai cách:

  • Cách 1. Chèn ảnh làm nền cho trang chiếu;
  • Cách 2. Chèn ảnh trên nền trang chiếu (giữ nguyên màu nền), nhưng chuyển hình ảnh xuống dưới khung văn bản.
  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>