AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Trong Powerpoint muốn sắp xếp các slide ta dùng lệnh nào sau đây?

  • A. Insert \(\rightarrow\) New Slide
  • B. File \(\rightarrow\) New
  • C. View \(\rightarrow\) Slide Sorter
  • D. Các câu trên đều sai

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>