YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Đường cong trong hình bên là đồ thị của hàm số \(y = \frac{{ax + b}}{{cx + d}}\) với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào dưới đây đúng? 

  • A. \(y' < 0,\forall x \ne 1\)
  • B. \(y' > 0,\forall x \ne 2\)
  • C. \(y' > 0,\forall x \ne 1\)
  • D. \(y' < 0,\forall x \ne 2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>