AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình lăng trụ đứng ABC.A' B' C' có đáy ABC là tam giác vuông tại A, biết AB = a, AC = 2a và A' B = 3a. Tính thể tích của khối lăng trụ ABC.A' B' C'.

  • A. \(2\sqrt 2 {a^3}\)
  • B. \(\frac{{\sqrt 5 {a^3}}}{3}\)
  • C. \(\frac{{2\sqrt 2 {a^3}}}{3}\)
  • D. \(\sqrt 5 {a^3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>