AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, \(AB = a,BC = a\sqrt 3 ,SA = a\) và  SA vuông góc với đáy  ABCD. Tính sin\(\alpha \) với \(\alpha \) là góc tạo bởi đường thẳng BD và mặt phẳng (SBC) . 

  • A. \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt 2 }}{4}\)
  • B. \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt 3 }}{5}\)
  • C. \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt 3 }}{2}\)
  • D. \(\sin \alpha  = \frac{{\sqrt 7 }}{8}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>