AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Thiết diện qua trục của một hình nón là một tam giác đều cạnh có độ dài 2a. Thể tích của khối nón là

  • A. \(\frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{6}\)
  • B. \(\frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{9}\)
  • C. \(\frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{3}\)
  • D. \(\frac{{\pi {a^3}\sqrt 3 }}{{12}}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>