• Câu hỏi:

  Dựa vào đồ thị ở dưới hãy tính điện trở của vật dẫn nếu bỏ qua những sai số trong phép đo.


  • A. 10Ω
  • B. 15Ω
  • C.
  • D.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Từ đồ thị 2.1 ta thấy: Khi U = 4,5V thì I = 0,9 A, suy ra \(R=\frac{U}{I}\)= 5Ω

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC