RANDOM
 • Câu hỏi:

  Giữa hai đầu một điện trở R1 = 20Ω có một hiệu điện thế là U = 3,2V. Tính cường độ dòng điện I1 đi qua điện trở này. 

  • A. 0,16A
  • B. 0,1A
  • C. 0,2A
  • D. 0,15A

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cường độ dòng điện qua điện trở:

  \({I_1} = \frac{U}{{{R_1}}} = \frac{{3,2}}{{20}} = 0,16{\rm{A}}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA