RANDOM
 • Câu hỏi:

  Điện trở của một dây dàn nhất định có mối quan hệ phụ thuộc nào dưới đây ? 

  • A. Tỉ lệ thuận với hiệu điện thế đặt vào hai đầu dây dẫn.
  • B. Tỉ lệ nghịch với cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn.
  • C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt váo hai đầu dây dẫn.
  • D. Giám khi cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn giảm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn C. Không phụ thuộc vào hiệu điện thế đặt hai đầu dây dẫn.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA