YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho điện trở R = 15 mắc điện trở này vào hiệu điện thế 6V. Muốn cường độ dòng điện chạy qua điện trở tăng thêm 0,3A so với trường hợp trên thì hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở khi đó là bao nhiêu?

  • A. 10V
  • B. 10,5V
  • C. 5V
  • D. 7V

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  a. Cường độ dòng điện chạy qua mạch là:

  ADCT : \(I =\frac{U}{R}=\frac{6}{15}\)= 0,4 A 
  b. Cường độ dòng điện tăng thêm 0,3A tức là I =I1+0,3 = 0,7 A.

  Khi đó hiệu điện thế đặt vào hai đầu điện trở là: ADCT: U = IR = 0,7.15 = 10,5 V

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA