RANDOM
 • Câu hỏi:

  Khi đặt một hiệu điện thế U vào hai đầu một điện trở R thì dòng điện chạy qua nó có cường độ là I. Hệ thức nào dưới đây biểu thị định luật Ôm ?

  • A. \(U = \frac{I}{R}\)
  • B. \(I = \frac{U}{R}\)
  • C. \(I = \frac{R}{U}\)
  • D. \(R = \frac{U}{I}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Hệ thức định luật Ôm: \(I = \frac{U}{R}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA