ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Do you want tea............ coffee?

  • A. but
  • B. and
  • C. therefore
  • D. or

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Câu hỏi lựa chọn dùng "or"

  Bạn muốn dùng trà hay cà phê?

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25304

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF