ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Auld Lang Syne is a song................ is sung on New Year’s Eve.

  • A. when
  • B. where
  • C. which
  • D. it

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Đáp án C

  Mệnh đề quan hệ thay thế cho chủ ngữ chỉ vật sử dụng đại từ "which"

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25270

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON