ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I want to see the..................... of environment from the local authority.

  • A. protect
  • B. protected
  • C. protecting
  • D. protection

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thông thường the .... of ---> sử dụng danh từ vào vị trí cần điền

  Tôi muốn nhìn thấy sự bảo vệ môi trường từ chính quyền địa phương.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON