ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  I can’t go to the movie tonight, I will have to......... my little sister.

  • A. look into
  • B. look at
  • C. look for
  • D. look after

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  look after: chăm sóc

  Tôi không thể đi xem phim tối nay, tôi sẽ phải ở nhà chăm sóc em gái tôi.

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 25279

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON