YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Điểm khác biệt rõ nét nhất về bản chất để phân biệt loài người với động vật: 

  • A. Khả năng tư duy và hệ thống tín hiệu số 2
  • B. Cấu tạo cơ thể và tập tính
  • C. Các thùy rãnh và các trung tâm 
  • D. Cấu tạo bộ não

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hệ thống tín hiệu thứ 2 có thể được hiểu đơn giản là tiếng nói và chữ viết, ban đầu vượn người chỉ gọi nhau bằng các tiếng la, tru...  sau dần do sự thay đổi môi trường sống cũng như phương thức lao động phát sinh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm mà đã hình thành nên hệ thống âm thanh tách bạch (tiếng nói), chữ viết. Bên cạnh đó, khi não bộ ngày càng phát triển thì ý thức xuất hiện, tư duy ngày càng nâng cao dần. Động vật không có khả năng này.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131124

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON