YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng? 

  • A. Hệ gen của người và tinh tinh giống nhau trên 98%
  • B. Vượn người và người đều có 4 nhóm máu A, B, AB và O.
  • C. Vượn người và người cũng thuộc bộ linh trưởng 
  • D. Vượn người và người đều có dạng cột sống hình chữ S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vượn người có cột sống hình chữ C, người có cột sống hình chữ S, với 2 khúc cong, 2 điểm uốn làm giảm áp lực đè nén trong quá trình “treo” nội tạng và quá trình di chuyển của cơ thể.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 131117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON