YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào sau đây không đúng? 

  • A. Hệ gen của người và tinh tinh giống nhau trên 98%
  • B. Vượn người và người đều có 4 nhóm máu A, B, AB và O.
  • C. Vượn người và người cũng thuộc bộ linh trưởng 
  • D. Vượn người và người đều có dạng cột sống hình chữ S

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Vượn người có cột sống hình chữ C, người có cột sống hình chữ S, với 2 khúc cong, 2 điểm uốn làm giảm áp lực đè nén trong quá trình “treo” nội tạng và quá trình di chuyển của cơ thể.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131117

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON