YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Nhận xét nào không đúng với tiến hóa xã hội? 

  • A. Chọn lọc tự nhiên vẫn tác động trong suốt quá trình tiến hóa
  • B. Tiến hóa xã hội trở thành nhân tố quyết định sự sống của sự phát hiển của con người và xã hội
  • C. Tiến hóa xã hội diễn ra từ từ và chậm chạp hơn tiến hóa sinh học 
  • D. Con người không chỉ là sản phẩm của tự nhiên mà còn là sản phẩm của xã hội

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Tiến hóa xã hội diễn ra nhanh hơn tiến hóa sinh học, hãy thử tưởng tượng một vùng nông thôn trong thời đại hiện đại hóa, chỉ cần một hay hai năm thì đã có nhiều sự thay đổi, hình thành nên nhiều cái mới, tiến bộ và văn minh hơn, trong khi quá trình hình thành một loài có thể xảy ra trong một thời gian rất dài, trải 
  qua nhiều dạng trung gian.
  - A đúng, do chọn lọc tự nhiên luôn tác động lên loài, tiến hóa xã hội có vai trò phần nào làm giảm tác động của chọn lọc tự nhiên lên con người.
  - B đúng, tiến hóa xã hội ra những thành tựu mới ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của con người và sự phát triển của xã hội.
  - D đúng, do các hoạt động xã hội như nhu cầu  giao tiếp, trao đổi, hoạt động nhóm, truyền thụ kinh nghiệm làm cho bộ máy phát âm ngày càng hoàn thiện và hình thành tiếng nói, đồng thời kích thích sự phát triển của não bộ và của các cơ quan cảm giác, do đó con người là sản phẩm của tiến hóa xã hội.

  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131120

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON