YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Quá trình phát sinh, phát triển sự sống của loài người gồm những giai đoạn nào: 

  • A. Người tối cổ → người cổ Homo → người hiện đại
  • B. Vượn người hóa thạch → người cổ Homo → người hiện đại
  • C. Người tối cổ → vượn người hóa thạch → người cổ Homo → người hiện đại
  • D. Vượn người hóa thạch → người tối cổ → người cổ Homo → người hiện đại

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  • Quá trình phát sinh, phát triển loài người được chia ra làm 4 giai đoạn chính:
  • Vượn người hóa thạch. Hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Châu Phi, sống cách đây 18 triệu năm.
  • Người tối cổ (người vượn hóa thạch), hóa thạch đầu tiên được tìm thấy ở Nam Phi năm 1924, sống cách đây 2 - 8 triệu năm.
  • Giai đọan người cổ  Homo: người cổ  Homo thuộc  chi  Homo đã tuyệt diệt  cách đây  35000 năm-2 triệu năm. Gồm có Homo Habilis, Homo Erectus, Homo Nêanderthalensis
  • Người hiện đại: Homo sapiens.
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131121

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON