YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ xuất hiện ở người hiện đại Homo sapiens mà không có ở các dạng người tổ tiên?

  (1) Có đời sống văn hóa và tôn giáo.

  (2) Biết sử dụng lửa để nấu chín thức ăn.

  (3) Dáng đứng thẳng.

  (4) Biết chế tác và sử dụng công cụ lao động.

  (5) Có lồi cằm.

  (6) Chi năm ngón. 

  • A. 1
  • B. 2
  • C. 3
  • D. 4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  • Trong các dạng người tổ tiên, cần loại trừ Homo neanderthalesis (người Neanđectan) vì không phải tổ tiên trực tiếp của loài người.
  • Chỉ có hai đặc điểm (1) (có đời sống văn hóa và tôn giáo) và (5) (có lồi cằm) là chưa có ở nhóm người trước đó là Homo erectus.
  ANYMIND360

Mã câu hỏi: 131116

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Sinh thái học

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON