YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Để chuyển 11,2 gam Fe thành FeCl3 thì thể tích khí clo (ở đktc) cần dùng là:

  • A. 8,96 lít.
  • B. 3,36 lít.
  • C. 6,72 lít.
  • D. 2,24 lít.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Fe + 1,5Cl2 → FeCl3
  \(\Rightarrow n_{Cl_2}=1,5n_{Fe}=0,3\ mol\)
  ⇒ V = 6,72 lít

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA