• Câu hỏi:

  Tính chất hóa học nào sau đây không phải của clo?

  • A. Tác dụng với kim loại
  • B. Tác dụng với dung dịch axit
  • C. Tác dụng với nước
  • D. Tác dụng với dung dịch NaOH

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC