• Câu hỏi:

  Trong nước Gia-ven có chất oxi hóa là:

  • A. Clo.
  • B. Natri clorat.
  • C. Natri clorua.
  • D. Natri hipoclorit.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Thành phần của nước Gia-ven là: NaCl, NaClO.

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC