• Câu hỏi:

  Trong công nghiệp, người ta điều chế khí clo bằng cách

  • A. cho HCl đặc tác dụng với KMnOvà đun nóng.
  • B. dùng flo đẩy clo ra khỏi dung dịch NaCl.
  • C. điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.
  • D. cho HCl đặc tác dụng với MnO2 và đun nóng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC