RANDOM
 • Câu hỏi:

  Clo có những tính chất hóa học khác so với tính chất hóa học của phi kim là:

  • A. Tác dụng với kim loại và hiđro
  • B. Tác dụng với kim loại và nước
  • C. Tác dụng với hiđro và dung dịch Natri hiđroxit
  • D. Tác dụng với nước và dung dịch Natri hiđroxit

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>