• Câu hỏi:

  Người ta thu khí clo bằng phương pháp đẩy không khí, bình được đặp như thế nào?

  • A. Úp ngược
  • B. Đặt đứng
  • C. Nghiêng sang phải
  • D. Nghiêng sang trái

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC