RANDOM
 • Câu hỏi:

  Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế Clo bằng cách:

  • A. Cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.
  • B. Cho F2 đẩy Cl2 ra khỏi dung dịch NaCl.
  • C. Điện phân nóng chảy NaCl.
  • D. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Trong phòng thí nghiệm, người ta thường điều chế Clo bằng cách cho dung dịch HCl đặc tác dụng với MnO2, đun nóng.

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>