AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Đặt vấn đề của bài văn nghị luận văn học có gồm những cách nào?

  • A. Gián tiếp, trực tiếp.
  • B. Trực tiếp, gián tiếp, diễn dịch.
  • C. Trực tiếp, diễn dịch, so sánh.
  • D. Gián tiếp, so sánh, quy nạp.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA