AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố tạo nên bài văn nghị luận là:

  • A. Luận đề, ý, tổ chức và liên kết ý.
  • B. Luận điểm, ý, tổ chức và liên kết ý.
  • C. Luận điểm, luận đề, tổ chức và liên kết ý.
  • D. Ý (luận điểm, luận đề, luận cứ) và tổ chức, liên kết ý (cách lập luận).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA