YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Các yếu tố tạo nên bài văn nghị luận là:

  • A. Luận đề, ý, tổ chức và liên kết ý.
  • B. Luận điểm, ý, tổ chức và liên kết ý.
  • C. Luận điểm, luận đề, tổ chức và liên kết ý.
  • D. Ý (luận điểm, luận đề, luận cứ) và tổ chức, liên kết ý (cách lập luận).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 1877

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON