AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phân tích hoàn cảnh ra đời của tác phẩm là:

  • A. Hoàn cảnh lịch sử - xã hội sản sinh ra tác phẩm (hoàn cảnh lớn).
  • B. Hoàn cảnh “xã hội lớn” tác động đến nhà văn.
  • C. Hoàn cảnh cảm hứng của tác giả: hoàn cảnh trực tiếp tạo nên chất men, chất xúc tác để tác phẩm ra đời.
  • D. Cả A,B,C đều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA