YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Nghị luận văn học là gì?

  • A. Loại văn trong đó người viết (người nói) trình bày những ý kiến của mình bằng cách dùng lí luận bao gồm cả lí lẽ và dẫn chứng để làm rõ một ván đề thuộc về chân lí, nhằm làm cho người đọc (người nghe) hiểu tin, đồng tình với những ý kiến của mình và hành động theo những điều mà mình đề xuất.
  • B. Là nghị luận về một vấn đề xã hội. Khái niệm xã hội được hiểu theo rộng, bao gồm những vấn đề thuộc mọi quan hệ, mọi hoạt động của con người trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội như kinh tế, chính trị, giáo dục, đạo đức, môi trường, dân số,…
  • C. Là nghị luận về một vấn đề văn học như một tác phẩm, một tác giả, một trào lưu, một giai đoạn, một quan niệm văn học.
  • D. Là kiểu bài trong đó người viết (người nói) chia tách vấn đề được đưa ra để phân tích thành từng bộ phận, từng khía cạnh để khái quát rồi sau đó tổng hợp lại để rút ra những kết luận, những đánh giá chung.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA