ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Đối tượng của bài văn nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi là:

  • A. Gá trị nội dung của đoạn trích hoặc tác phẩm.
  • B. Giá trị nghệ thuật của đoạn trích hoặc tác phẩm.
  • C. Một phương diện, một khía cạnh nội dung hay nghệ thuật của đoạn trích hoặc tác phẩm.
  • D. Cả 3 ý trên.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE