AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong 

  • A. Có bước sóng giới hạn nhỏ hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện ngoài.
  • B. Ánh sáng kích thích phải là ánh sáng tử ngoại.
  • C. Có thể xảy ra khi được chiếu bằng bức xạ hồng ngoại.
  • D. Có thể xảy ra đối với cả kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA