YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Chọn phát biểu đúng về hiện tượng quang điện trong 

  • A. Có bước sóng giới hạn nhỏ hơn bước sóng giới hạn của hiện tượng quang điện ngoài.
  • B. Ánh sáng kích thích phải là ánh sáng tử ngoại.
  • C. Có thể xảy ra khi được chiếu bằng bức xạ hồng ngoại.
  • D. Có thể xảy ra đối với cả kim loại.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 42614

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF